Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, потвърди наложеното със Заповед № АС-101/07.03.2019 г. на административния ръководител на Софийски районен съд дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ  – „забележка“, на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийски районен съд.

Заповедта, ведно с решението на съдийската колегия ще бъде приложено към кадровото дело на съдията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във