Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Славка Бисерова Гемишева – прокурор в Районна прокуратура – Смолян; Нели Михайлова Димова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Николета Александрова Кобурова – прокурор в Районна прокуратура - Пловдив и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Даниела Петрова Янева–Попова – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик; Любомир Стоянов Марков и Пламен Стоянов Вълчев – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик; Мирослав Валериев Каназирев – прокурор в Районна прокуратура – Разлог; Мария Борисова Николова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Габриела Антонова Дремсизова – прокурор в Районна прокуратура – Павликени; Миглена Йорданова Славчева-Петрова – прокурор в Районна прокуратура – Шумен; Емилиан Благов Венчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пазарджик и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Станислава Иванова Полетинска и Красимир Георгиев Дерменджийски, Снежана Стефанова Стефанова–Торбова, Искра Трайкова Билярска – прокурори в Окръжна прокуратура – София; Георги Гешев Гешев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив; Нели Георгиева Тодорова – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура и и. д. завеждащ Следствен отдел в Специализираната прокуратура  и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Методи Ангелов Маринов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Бяла Слатина; Зоя Милтиядова Милтиядова-Инджова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас; Петя Александрова Костадинова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Славчо Иванов Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Русе; Валерия Димитрова Никифорова–Димитрова и Десислава Христова Йотова – прокурори в Районна прокуратура – Варна на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

На място в по-горен ранг „прокурор в АП“ са повишени Галина Ненкова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Бургас; Нанка Тодорова Рачева – прокурор в Районна прокуратура – Плевен; Цветелина Руманова Стамболова – прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подаване на оставка,  Стефка Русчева Панайотова от заеманата длъжност „прокурор“ в Софийска районна прокуратура, считано от 10.01.2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл.165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, при условията на чл. 10, ал. 6 от ЗПКОНПИ, Сотир Стефанов Цацаров от заеманата длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, считано от 20.12.2019 г.

С решение на Народното събрание от 11.12.2019 г., обн. ДВ, бр. 99/17.12.2019 г. Сотир Цацаров е избран за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), а с решение на прокурорската колегия по протокол № 40/17.12.2019 г. е преназначен за прокурор във Върховна касационна прокуратура по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във