Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото си заседание произнасянето по дисциплинарно дело № 28/2017 г. по описа на ВСС, образувано по предложение на административния ръководител на Софийски градски съд за налагане на административно наказание на Йорданка Николова Ваклева  – съдия в Софийски районен съд.

Съдия Ваклева е предоставила, на основание чл. 313, ал. 1 от ЗСВ писмени обяснения, като е отправила молба до Съдийската колегия да бъде отложено разглеждането на предложението на дисциплинарния състав за налагане на дисциплинарно наказание, с оглед възможността да упражни ефективно правото си на защита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във