Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание разглеждането на дисциплинарно дело № 6/2019 г. по описа на ВСС, образувано срещу Иван Бойчев Боев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас, поради предоставен болничен лист до завръщането му на работа.

Дисциплинарно дело № 6/2019 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на административния ръководител Окръжна прокуратура – Бургас за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Илия Димитров Русенов – следовател в Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Пловдив. Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Калина Чапкънова - председател и докладчик, Огнян Дамянов и Даниела Машева.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Румен Попов – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във