Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Районен съд - София, дисциплинарно наказание „освобождаване от длъжност съдия в Районен съд – София“, на основание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, изразяващи се в системно нарушаване на срокове, предвидени в процесуалния закон, както действия и бездействия, които неоправдано забавят производството по съдебните дела.

Дисциплинарно дело № 28/2017 г. е образувано по предложение на административния ръководител на Софийски градски съд, административния ръководител на Софийски районен съд и на Главния инспектор на Инспектората на Висшия съдебен съвет.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 263/10.12.2019 г. на административния ръководител на Районен съд – Провадия, с която, на основание чл.327, ал.1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Димитър Стефанов Михайлов – съдия в Районен съд – Провадия.

Заповедта на административния ръководител на Районен съд – Провадия не е обжалвана, влязла е в сила и е приложена към кадровото дело на съдията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във