Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “Много добра” на Светла Стоянова Иванова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас и на Тодор Иванов Денков - прокурор в Софийска районна прокуратура, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Теодора Ясенова Тодорова – Георгиева - прокурор в Софийска районна прокуратура, Пламен Митков Славов - прокурор в Районна прокуратура – Сливен и Антоанета Иванова Маркова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас и за всеки от тях, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Радослава Иванова Митева - прокурор в Районна прокуратура – Дупница, Петър Сирмов Петров - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Ивайло Альошев Филипов - прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград и Магдалена Иванова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, за всеки от тях комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 4 във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Дойчин Иванов Дойчев – изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура –Ямбол и на Димитринка Тодорова Шкодрова – Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол и определи за всеки от тях комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във