Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ за изпълняващ функциите „административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив настоящия административен ръководител – военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив - полк. Димо Димитров Бъчваров, считано от 10.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на Административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - София  и за Административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във