Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Във връзка с изтичащ мандат на административни ръководители и на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Съдийската колегия на ВСС определи:

Росен Минков Стоянов – административен ръководител – председател на Районен съд – Генерал Тошево, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Генерал Тошево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 20.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Вяра Ангелова Петракиева-Велинова – административен ръководител – председател на Районен съд – Трявна, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Трявна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 24.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Христина Вълчева Димитрова – административен ръководител – председател на Районен съд – Раднево, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Раднево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 24.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Пейо Иванов Приходков – административен ръководител – председател на Районен съд – Елена, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Елена, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 28.02.2020 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след проведено явно гласуване и при резултат 6 гласа „за“ и 7 гласа „против“ не избра Мирослав Данаилов Досов – съдия в Окръжен съд – Враца, за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца.

Съдия Досов бе единствен кандидат в изборната процедура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във