Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови и административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Софийска градска прокуратура с пет свободни длъжности „прокурор“ и разкри пет щатни длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура; съкрати щатната численост на Окръжна прокуратура – Пазарджик с една свободна длъжност „прокурор“ и разкри една такава в Апелативна прокуратура – Пловдив; съкрати щатната численост на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – София с по една свободна длъжност „прокурор“ и съкрати с по една свободна длъжност „следовател“ щатната численост на Окръжните следствени отдели в Окръжните прокуратури – Кюстендил, Монтана и Варна, като разкри пет щатни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Пленумът на Висшия съдебен съвет допълни решението си по т. 20.2 от протокол № 3/13.02.2020 г., на основание чл. 233, ал. 2 от Закона за съдебната власт, обн. ДВ., бр. 11 от 07.02.2020 г., в сила от 11.02.2020 г. в Таблица № 1 на ВСС, раздел III, на ред 13, като след думите „Председател на Специализиран наказателен съд“ се добавя „Председател на Административен съд София – област“ и на ред 14, където след думите „Зам.председател на Специализиран съд“ се добавя „Зам.председател на Административен съд София - област.

Facebook logo
Бъдете с нас и във