Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе предварително атестиране на Надя Миткова Митева - прокурор в Районна прокуратура - Свиленград, Ангел Стефанов Атанасов - прокурор в Районна прокуратура – Сандански, Йордан Кирилов Ченков - прокурор в Районна прокуратура – Перник и на Мая Владимирова Маслева - прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много Добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Христо Благоев Кръстев – прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Павел Емилов Панов - прокурор в Софийска градска прокуратура като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много Добра" и на Илко Николов Сивкин - прокурор в Районна прокуратура - Асеновград., като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,  проведе извънредно атестиране на Борислава Иванова Барболова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Своге и на Бойко Димитров Конакчийски - прокурор в Софийска градска прокуратура, като прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много Добра".

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Мирослава Бойкова Чифчиева - Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Перник, Валентин Тодоров Кралев -прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора и Кристина Найденова Куртева - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Иван Стоев Стоянов - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Йова Стоилкова Петрова – прокурор в Окръжна прокуратура – София и Христина Петрова Лулчева -Гугуманова - прокурор в Окръжна прокуратура – София, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във