Параграф22 Daily

§22 Новини

Даниела Ангелова – Осоговска е вече и. ф. спецапелативен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи с мнозинство, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Даниела Ангелова – Осоговска – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура, за изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване на досегашния изпълняващ функциите „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура, в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура.

Прокурор Даниела Ангелова – Осоговска притежава над 29 години юридически стаж, като в периода от 12.12.1988 г. до 13.10.1989 г. е била стажант съдия в ОС - Кюстендил, в периода от 02.07.1990 г. до 15.10.1990 г. е била съдия-изпълнител в РС - Кюстендил, в периода от 15.10.1990 г. до 03.01.1992 г. – младши прокурор в РП - Смолян. Заемала е длъжностите: прокурор в РП – Смолян в периода от 03.01.1992 г. до 01.12.1995 г., прокурор в ОП – Смолян в периода от 01.12.1995 г. до 20.02.2006 г., заместник на окръжния прокурор на ОП – Смолян от 20.02.2006 г. до 14.07.2009 г. Заемала е също така длъжността административен ръководител – окръжен прокурор на ОП – Смолян от 14.07.2009 г. до 14.03.2013 г., прокурор в ОП – Смолян от 14.03.2013 г. до 27.06.2014 г. и прокурор в Апелативна специализирана прокуратура от 27.06.2014 г. до настоящия момент.

Според предложението на Главния прокурор за заемане на длъжността и.ф. „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура, прокурор Осоговска притежава отлична правна подготовка, доказани професионални умения и нравствени качества. Има и значителен административен опит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във