Параграф22 Daily

§22 Новини

Дигиталните канали за банкиране най-после излизат на преден план


Инвестициите на банките в дигитални канали ще се оправдаят напълно. Наред с всички негативи от поставянето на извънредното положение в България, ще има и позитиви – ще опазим, надяваме се повече хора от заразяване, а покрай това – може дори да повишим дигиталната им финансова грамотност.


В тази връзка ОББ представя и една от най-новите си изцяло дигитални услуги. С мобилното банкиране ОББ Мобайл клиентите на ОББ ще имат възможност да посрещнат непланираните си разходи с предварително одобрен потребителски кредит като постоянна оферта в приложението. Кредитът е възможен за усвояване изцяло чрез мобилното банкиране, без нужда от физически контакт със служител на банката. Процесът е максимално опростен. Готовата оферта за кредит очаква клиентите на ОББ през ОББ Мобайл. Подписване на договора става онлайн, благодарение на Евтротръст и тяхното приложение за квалифициран електронен подпис (КЕП). Инсталирането на приложението, подписването и изпращането на документи към ОББ са напълно безплатни за клиентите. В допълнение за средствата по овърдрафта не се дължи такса за кредитна оценка, а одобрената сума е налична до 1 час след сключване на договора в делничните дни.

Новият изцяло дигитален кредит и овърдрафт допълва всички останали функционалности на мобилното банкиране – откриване и следене на сметки; преводи в лева и валути към собствени и чужди сметки; преводи към бюджета; бързо и лесно плащане на битови сметки; проследяване, разсрочване, блокиране и отблокиране на банкови карти; заявяване на нова дебитна карта.

За всички свои клиенти, които срещат проблем с плащанията си или профилите си в онлайн или мобилното банкиране, ОББ е предвидила непрекъсната връзка с контактния си център. Екипът на банката остава изцяло на разположение на телефон 0700 117 17.

 

* Предварително одобреният потребителски кредит е предназначен за клиенти физически лица, получаващи трудовото си възнаграждение в ОББ най-малко за 6 последователни месеца преди отправянето на офертата и дали своето съгласие за получаване на персонализирани оферти. От 18 март ОББ поетапно обновява предварително одобрените оферти сред своите клиенти. С приоритет клиентите, които ще могат по-бързо да получат и да се възползват от предложението, следва да отговарят на следните критерии: да имат активно мобилно банкиране към края на месец февруари; да имат вече активен овърдрафт, да имат добра кредитна история.

Facebook logo
Бъдете с нас и във