Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения на прокурорската колегия на ВСС

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет съобщава, че продължава да осъществява законоустановените си правомощия чрез провеждане на регулярни публични заседания, организирани дистанционно с видеоконферентна връзка, и излъчвани пряко в интернет.  Мерките са предприети, относно ограничаване разпространението на COVID – 19 и се прилагат до отмяна на извънредното положение.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе първото за колегията  дистанционно онлайн заседание чрез видеоконферентна връзка, в което участваха: Председателстващ – Иван Гешев – главен прокурор, участваха Георги Кузманов, Даниела Машева, Огнян Дамянов, Пламен Найденов, Евгени Диков, Гергана Мутафова, Йордан Стоев, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички образувани и насрочени заседания по дисциплинарни производства до отмяна на въведеното извънредно положение от Народното събрание на Република България.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри една щатна бройка за длъжност „прокурорски помощник“ в Администрацията на главния прокурор, Кабинет на главния прокурор, с оглед необходимостта от осигуряване на дейността и подпомагане на работата на главния прокурор и неговите заместници.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание ЗСВ три щатни бройки за съдебни служители в Администрацията на главния прокурор, Дирекция „БСДУПБ“, сектор „Управление на почивните бази“, УБ „Боровец“ – к.к Боровец за длъжностите „помощник-готвач“, „шофьор-снабдител“ и „камериер“ и трансформира една щатна длъжност „младши специалист – администратор и домакин“ в една щатна длъжност  „главен специалист-администратор и домакин“, с оглед нормалното функциониране на учебната база.

Прокурорската колегия прие за сведение решение Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, с което се оставя в сила решение, постановено от тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на административния ръководител на Софийска градска прокуратура против решение по точка 3.1 от протокол на Прокурорската колегия на ВСС, с което е отменено наложеното със заповед на административния ръководител на СГП дисциплинарно наказание „забележка“ на Илияна Вескова Димова – следовател в Следствен отдел към Софийска градска прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във