Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас, с която е обърнато внимание на Галя Василева Белева – съдия в Окръжен съд – Бургас. Заповедта е приложена към кадровото дело на съдията, на основание чл. 327, ал.3 ЗСВ.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Определение на Върховния административен съд – Петчленен състав – II колегия, с което е оставено в сила определение по описа на ВАС, шесто отделение.

Производството е по чл. 229 и сл. вр. с чл. 200, ал. 2 от АПК и е образувано по частната жалба на Инспектората на ВСС, с която се иска отмяна на определение, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на ИВСС срещу решение по т. 7 на Съдийската колегия на ВСС, с което е прекратено дисциплинарно производство по д. д. № 41/2017 г. по описа на ВСС спрямо съдия Мария Ангелова от Софийски районен съд.

Определенията на Върховния административен съд са приложени към кадровото дело на Мария Ангелова – съдия в Софийски районен съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение определение на Върховния административен съд - Петчленен състав - ІІ колегия, с което оставя в сила определение постановено по адм. дело на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Инспектората към ВСС срещу решение по точка 6 от протокол № 23/16.07.2019 г. на съдийската колегия на ВСС, с което е прекратено производството по дисциплинарно дело по описа на ВСС.

Определенията  на Върховния административен съд са приложени към кадровото дело на Иванка Петкова Болгурова – съдия в Софийски районен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във