Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт определи Магдалена Георгиева Татарева-Кръстева – съдия в Районен съд – Панагюрище, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Панагюрище, считано от 08.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия преназначи на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт Снежана Василева Стоянова – административен ръководител-председател на Районен съд – Панагюрище, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пазарджик, считано от 08.05.2020 г. Причина за това е, липсата на свободна съдийска длъжност по щата на Районен съд – Панагюрище.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК на ВСС определи Минка Иванова Китова – административен ръководител – председател на Районен съд – Харманли, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда, считано от 12.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичащия на 11.05.2020 г. първи ръководен мандат на Минка Китова.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК на ВСС определи Галя Величкова Наумова – административен ръководител – председател на Районен съд –Никопол, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на съда, считано от 13.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичащия на 12.05.2020 г. първи ръководен мандат на Галя Наумова.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК на ВСС определи Славка Иванова Кабасанова – административен ръководител – председател на Районен съд – Чепеларе, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на съда, считано от 13.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичащия на 12.05.2020 г. втори ръководен мандат на Славка Кабасанова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във