Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Радослава Николова Маждракова – административен ръководител – председател на Районен съд – Казанлък, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Казанлък, считано от 22.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Живка Кирилова Желязкова-Спирова – административен ръководител – председател на Районен съд – Сливен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Сливен, считано от 26.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Цветанчо Димитров Трифонов – административен ръководител  – председател на Районен съд – Козлодуй, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Козлодуй, считано от 29.05.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Янко Манолов Янев – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Велико Търново, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Апелативен съд – Велико Търново, считано от 02.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Евгени Мирославов Узунов – административен ръководител – председател на Районен съд – Несебър, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Несебър, считано от 02.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението са взети заради изтичащия мандат.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Нели Генкова Събева – съдия в Апелативен съд – Бургас, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличието е предложено от Деница Вълкова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, която се аргументира с дългогодишния юридически стаж на съдия Събева – над 39 години в съдебната система, високия ѝ професионализъм, стриктно спазване на процесуалните срокове и етично отношение към колегите.

Колегията освободи Нели Събева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, считано от 01.06.2020 г.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във