Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да възобнови производството по дисциплинарно дело № 4/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет, образувано срещу Кръстин Димов Кацаров – прокурор в Районна прокуратура – Казанлък, поради отпадане на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да присъедини дисциплинарно дело №7/2020 г. към дисциплинарно дело № 5/2020 г., двете по описа на Висшия съдебен съвет, образувани срещу Илчо Петров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело№ 5/2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във