Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо от президента на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) с приложена покана за участие в Общото събрание за 2020 г., което ще се проведе дистанционно на 10 юни 2020 г. от 15.00 ч.

Пленумът на ВСС определи за участие в Общото събрание Цветинка Пашкунова – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, която е упълномощена и да изрази становището от името на ВСС.

На предстоящото Общо събрание ще бъдат избрани президент на Мрежата и четирима членове на Изпълнителния борд, с мандат две години, изтичащи през 2020 г. Подадени са една кандидатура за президент и четири за членове на Борда, поради което е предложено те да бъдат гласувани с одобрение. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със статута в ЕМСС на Националния съвет на съдебната власт на Полша и изменението на Устава на мрежата, предизвикано от Брекзит.

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Даниела Марчева – член на  Съдийската колегия на ВСС, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Гергана Мутафова и Даниела Машева - членове на Прокурорската колегия на ВСС, за участие във виртуална среща с представители на Европейската комисия в контекста на първия годишен доклад за върховенството на правото в Европейския съюз.

Видеоконференцията ще се проведе на 5 юни 2020 г.

Решението е във връзка с отправено искане от Европейската комисия за провеждане на виртуални посещения с представители на държавните органи в контекста на първия годишен доклад за върховенството на правото в ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във