Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Аделина Вергилова Борисова – Алексиева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Перник за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Перник, считано от 06.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, по предложение на Иван Гешев – главен прокурор на Република България и на основание чл. 230, ал. 1, временно отстрани от длъжност Надежда Тодорова Куюмджиева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, до приключване на воденото срещу нея наказателно производство.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ Катя Димитрова Добрева – прокурор в Районна прокуратура – Казанлък, Мирослава Руменова Митева - прокурор в Районна прокуратура – Плевен и Йордан Кирилов Ченков - прокурор в Районна прокуратура – Перник, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, Стоян Иванов Стоянов - прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, както и Габриела Антонова Дремсизова - прокурор в Районна прокуратура – Павликени, Маргарита Славчева Николаева - прокурор в Районна прокуратура - Шумен“ и Иван Костадинов Кадев – прокурор в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“,  считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във