Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови производството по дисциплинарно дело №3/2013 г. по описа на ВСС, образувано срещу Асен Василев Василев – прокурор в Районна прокуратура – Велинград, поради отпадане на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК.

Колегията прие за сведение Заповед №РП-82/28.04.2020 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Пловдив, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Мария Стоянова Лулкина – прокурор в същата прокуратура, на основание чл. 327, ал. 3 от ЗСВ, Заповедта на административния ръководител на Районна прокуратура – Пловдив да се приложи към кадровото дело на прокурора.

Колегията прие за сведение и акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в отдел 01 “Специализиран“ и отдел 05 “Аналитичен“ във ВКП, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-67/09.10.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.

На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, изречение второ, във връзка с чл.314, ал. 2 от ЗСВ, Колегията продължи дисциплинарно производство по административна преписка № 211/2020 г. по описа на Софийска градска прокуратура, под № 10/2020 г. по описа на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, с отвод на Даниела Машева и Йордан Стоев, избра чрез жребий дисциплинарен състав Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова и Калина Чапкънова, като на основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ избра Калина Чапкънова за председател на състава, която е и докладчик.

Facebook logo
Бъдете с нас и във