Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Весела Георгиева Ранова на заеманата преди назначаването й за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Берковица длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 25.06.2020 г. и на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, определи Илка Михайлова Андонова-Димитрова – прокурор в същата прокуратура за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура - Берковица, считано от 25.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

За изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Добрич, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, е определен Петко Петров Тухчиев – досегашен административен ръководител, считано от 26.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

За изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Стара Загора е определен Гриша Спасов Мавров – досегашен административен ръководител, считано от 30.06.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

За изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Благоевград е определен досегашния административен ръководител - районен прокурор на същата прокуратура – Борислав Руменов Ковачки, считано от 02.07.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ Красимир Георгиев Танев на заеманата преди назначаването му за „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Панагюрище длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик, считано от 02.07.2020 г., а от тази дата, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, за изпълняващ функциите е определен Николай Запрянов Топарков – прокурор в Районна прокуратура – Панагюрище.

На основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ е преназначена Милена Стойчева Стойчева-Генчева на заеманата преди назначаването й за „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура – Айтос длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от 02.07.2020 г., като от тази дата до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, за изпълняващ функциите е определен Илиян Ангелов Панталеев – прокурор в същата прокуратура.

По предложение на административния ръководител на Районна прокуратура – Ботевград, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Мая Христова Големанова – прокурор Районна прокуратура - Монтана на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Ботевград, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени, считано от датата на вземане на решението, решение по Протокол №16/13.05.2020 г., д.т. 24, с което на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Ангел Божиков Илиев – прокурор във ВАП е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура и определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Христо Димитров Динев – прокурор в Софийска градска прокуратура, за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във