Параграф22 Daily

§22 Новини

Управител на дружество е предаден на съд за извършено данъчно престъпление

Окръжна прокуратура – Русе внесе в съда обвинителен акт срещу управител на дружество за данъчно престъпление. Обвинението срещу Й.Й. е за това, че през периода 13.02.2014 г. – 09.01.2018 г. в гр. Русе, като представляващ и управляващ ЕООД, в условията на продължавано престъпление – на петдесет и един път, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в особено големи размери – 84603.55 лева по ЗДДС и ЗКПО, от които 10 711.30 лева корпоративен данък и 73 892.25 лева данък върху добавената стойност, като затаил истина в подадени пред ТД на НАП – гр.Варна, офис Русе декларации – справки-декларации за данък върху добавената стойност и Годишни данъчни декларации, които се изискват по силата на закон – чл.125, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл.92, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не издал фактура или друг счетоводен документ и използвал документи с невярно съдържание – дневници за продажби към справки-декларации за ДДС, при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите - престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, пр.2, т. 3, т.6, пр. 2, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във