Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Боряна Руменова Бороджиева – съдия в Административен съд – София-град, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – забележка, за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ. Колегията възприе констатираното от дисциплинарния състав по дисциплинарното дело срещу съдия Бороджиева, продължително системно забавяне на съдебни производства, което се дължи не само на обективни фактори като висока натовареност.

Решението на Съдийската колегия подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Дисциплинарно дело № 3/2020 г. е образувано по предложение на председателя на Административен съд – София-град.

Facebook logo
Бъдете с нас и във