Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на ВСС поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Севда Христова Дойнова – съдия в Окръжен съд – Ловеч, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Милена Вълчева - и. ф. административния ръководител – председател на Окръжен съд – Ловеч.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, Севда Дойнова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Ловеч, считано от 25.07.2020 г.

Съдийската колегия на ВСС поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Диана Борисова Маринова – съдия в Окръжен съд – Видин, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Васил Василев - и. ф. административния ръководител – председател на Окръжен съд – Видин.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, Диана Маринова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Видин, считано от 27.07.2020 г.

Съдийската колегия на ВСС поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Виолета Александрова Русанова – съдия в Окръжен съд – Силистра, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Людмил Хърватев - и. ф. административния ръководител – председател на Окръжен съд – Силистра.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, Виолета Русанова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Силистра, считано от 27.07.2020 г.

Съдийската колегия на ВСС поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Елена Николова Авдева – съдия във Върховния касационен съд, с отличия „Служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, Елена Николова Авдева от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 18.07.2020 г.

Съдийската колегия на ВСС поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Николай Иванов Дърмонски – съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, Николай Дърмонски от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 06.08.2020 г.

Съдийската колегия на ВСС поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Радостина Цонева Караколева – съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, Радостина Караколева от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 01.09.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във