Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт. В пет от съдилищата - Административен съд – Смолян, Районен съд – Гълъбово, Районен съд – Червен бряг, Районен съд – Костинброд и Районен съд – Свищов, предстои изтичане на мандатите на настоящите председатели. Вакантна е длъжността в Районен съд – Асеновград, след като председателят Иван Шейтанов бе освободен.

Решението за откритите процедури ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС. Предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на колегията по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, и. ф. административни ръководители на три съдилища от датата на изтичане на мандатите на настоящите председатели до встъпване в длъжност на нови административни ръководители, както следва:

- Пламен Георгиев Ченджиев  – председател на Районен съд – Русе;

- Деница Вълева Вълкова-Петкова – председател на Апелативен съд – Бургас;

- Игнат Цветков Колчев- председател на Административен съд - Смолян.

Кандидатите за председател на Апелативен съд – Бургас са двама - сегашният административен ръководител Деница Вълкова и Пламен Синков – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас. Трима са кандидатите за административен ръководител на Районен съд – Русе – сегашният председател Пламен Ченджиев, Елена Иванова – съдия в Районен съд – Русе и Мирослав Йорданов – съдия в Районен съд – Русе.

Facebook logo
Бъдете с нас и във