Параграф22 Daily

§22 Новини

Районна прокуратура – Хасково е предала на съд през юли 33 лица

През юли 2020 г. в Районна прокуратура - Хасково са решени по същество 123 наказателни производства, като в съда са били внесени 31 прокурорски акта срещу 33 лица, а именно: 14 обвинителни акта срещу 14 лица, 12 споразумения, с които е реализирана наказателната отговорност спрямо 14 лица и 5 предложения за налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК.

От тях като бързи производства са внесени 7 дела срещу 7 лица.

В Районен съд - Хасково с прокурорски акт са внесени: две дела за престъпления против здравето (за причиняване на телесна повреда); 1 дело за престъпление против личността (за закана за убийство); 5 дела за престъпления против младежта (за наплащане на дължима издръжка и за заживяване на съпружески начала на лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст с пълнолетен); едно дело за престъпление против интелектуалната собственост (за използване в търговската дейност на марки без съгласието на притежателите на изключителното право и без правно основание); 3 дела спрямо 5 лица за престъпления против собствеността (кражби); едно дело за престъпление против кредиторите, за неуведомяване в 30-дневен срок след изпадане на търговско дружество в несъстоятелност; 2 дела за престъпления против стопанството (за държане на акцизни стоки без изискуемия по закон бандерол в маловажен случай); 16 дела за общоопасни престъпления (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; в срока на изтърпяване на административно наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“; служене с регистрационни табели, предназначени за друго МПС или управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред; държане на наркотични вещества без надлежно разрешение).

Facebook logo
Бъдете с нас и във