Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Събчо Атанасов Събев – съдия в Окръжен съд – Бургас, дисциплинарно наказание по чл. чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“ за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ. Дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“ бе наложено и на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 3, т.1 от ЗСВ.

Решенията на Колегията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок, считано от вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 9728 от 16.07.2020 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав - II колегия, по административно дело № 2430/2020 г., с което оставя в сила решение № 17599 от 20.12.2019 г., постановено по адм. дело № 9934/2019 г. на тричленен състав на ВАС, Шесто отделение, с което се отхвърля жалбата на Инспектората към ВСС срещу решение по т. 8 от протокол № 23/16.07.2019 г. на СК, с което по дисциплинарно дело № 48/2017 г. по описа на ВСС е прието, че Даниела Росенова Иванова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, не е извършила нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 4 от Закона за съдебната власт и не ѝ се налага дисциплинарно наказание.

Решенията се прилагат към кадровото дело на Даниела Росенова – съдия в АСНС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение №10009/21.07.2020 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по адм. дело №3079/2020 г., образувано по жалба на Ивайло Петров Николов срещу решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т. 13.3 от протокол №2/28.01.2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във