Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да прекрати производството по дисциплинарно дело №5/2020 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Илчо Петров Петров от длъжността „прокурор„ в Районна прокуратура – Стара Загора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, изречение второ, във връзка с чл.314, ал.2 от ЗСВ реши да продължи дисциплинарно производство по административна преписка № 276/2020 г. по описа на Софийска градска прокуратура, под № 11/2020 г. по описа на ВСС, за налагане на дисциплинарно наказание на Надежда Тодорова Куюмджиева – Тодорова – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура.

На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав, както следва: Огнян Дамянов и Гергана Мутафова - членове на ВСС и Светлана Бошнакова - член на ВСС, която е председател на състава и докладчик.

Facebook logo
Бъдете с нас и във