Параграф22 Daily

§22 Новини

КЗК санкционира „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД в размер на 343 417 лв. ( 7% от размера на нетните приходи на дружеството от продажбата на продуктите, предмет на нарушението за 2019 г.) за извършено нарушение по чл.37а, ал. 1 от ЗЗК – злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.

КЗК установи, че след юли 2015 г. Кауфланд следва в търговските си отношения с „Кети-94“ ООД (доставчик на спиртни напитки в ниския ценови клас) определен модел на поведение, който е резултат от по-силната позиция на веригата в конкретното правоотношение и който противоречи на добросъвестната търговска практика. Кауфланд необосновано изисква „Кети-94“ ООД да намалява доставните си цени и поставя като условия определени годишни ценови параметри. През 2015 г. Кауфланд блокира значителна част от асортимента на подателя на искането, което продължава до прекратяване на търговските отношения през 2016 г. от страна на Кауфланд.

Този модел на поведение на търговската верига е недобросъвестен спрямо неговия доставчик, уврежда неговите интересите като по-слаба страна при договарянето, както и интересите на потребителите. Прилаганата система от механизми за определяне на доставните цени се използва от Кауфланд за постигане на максимална печалба за сметка на финансовата загуба за доставчика.

Икономическата изгода остава изцяло за търговската верига и не се пренася върху потребителите чрез съответно намаление в крайните продажни цени.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във