Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Стара Загора, в който участва атестираният кандидат Гриша Спасов Мавров – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Стара Загора. С 3 гласа „За“ и 5 гласа „Против“ Колегията не подкрепи кандидатурата му за втори мандат.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие молбата за отвод на Гергана Мутафова – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет като член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело №10/2020 година и избра Георги Кузманов – член на Висшия съдебен съвет за член на дисциплинарния състав.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:

- Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Кърджали – свободна длъжност;

- Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Шумен – свободна длъжност;

- Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Пирдоп – изтичащ мандат;

- Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Разград – изтичащ мандат.

Предложения за назначаване на административен ръководител в съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Елена Илкова Малинова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Велинград за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на същата прокуратура, считано от 13 октомври 2020 г. до закриване на органа, съгласно решение на Пленума на ВСС.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Георги Кърпаров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Пловдив, както и от длъжността „прокурор“, считано от 12 октомври 2020 г. и Красимира Ипократова от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Шумен, считано от 15 октомври 2020 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Ваня Тонева Христева – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив на длъжност „заместник-апелативен прокурор“ на Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Евгени Иванов Иванов от заеманата длъжност „прокурор“ във Военно-апелативна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във