Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно определи Методи Маринов – районен прокурор на Бяла Слатина, за изпълняващ функциите „административен ръководител до закриване на органа, съгласно решение на Пленума на ВСС. Единодушно за изпълняващ функциите районен прокурор на Монтана бе определен Емил Овчаров – обвинител в същата прокуратура - до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Колегията преназначи Галин Байчев на заеманата преди назначаването му за районен прокурор на Монтана длъжност в същата прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Чирпан с една свободна длъжност „прокурор“ и да я разкрие в Окръжна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на вземане на решението.

Предложението за оптимизиране е направено от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора, а мотивите на комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС за това, са във връзка с устрояването на прокурор Нейка Тенева, която бе освободена от длъжността „заместник-окръжен прокурор“ на същия орган и връщането й към заеманата преди това длъжност – „прокурор“ в същия орган.

На нейно място окръжният прокурор е мотивирал назначаването на Георги Видев – районен прокурор на Чирпан. От актуалното кадрово състояние на Окръжната прокуратура в град Стара Загора е видно, че не е налице свободна длъжност „прокурор“, а съгласно решение на Пленума на ВСС районната прокуратура в Чирпан предстои да бъде закрита.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Радосвет Андреев – прокурор във ВКП, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Колегията го освободи от заеманата длъжност поради навършване на 65-годишна възраст.

Facebook logo
Бъдете с нас и във