Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха и повишиха на място в по-горен ранг няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет атестиране за придобиване статут на несменяемост на Ангел Ангелов - прокурор в Районна прокуратура – Асеновград; Ваня Прокопова – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Николинка Обретенова - прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян, като прие комплексна оценка „Много добра” и, считано от датата на вземане на решението, тримата обвинители придобиват статут на несменяемост.

Периодично атестиране се проведе на Ангелина Василева - прокурор в Софийска районна прокуратура и Гергана Савова - Малиновска - прокурор в Районна прокуратура – Перник, като Колегията прие комплексна оценка от атестирането „Много Добра“.

Колегията, единодушно реши да остави без уважение молба от Лилия Дамянова – прокурор в СГП, за откриване на процедура за извънредно атестиране, тъй като не са налице всички необходими условия за провеждане на атестирането. Дори да се приеме, че е налице правен интерес от провеждане на извънредно атестиране, с оглед възможността за получаване на най-високата по степен положителна комплексна оценка „много добра“, от последното й периодично атестиране са изминали по-малко от пет години.

Колегията проведе извънредно атестиране на Маринела Марчева - прокурор в Районна прокуратура – Добрич и Красимир Тренчев и на Светлозар Костов - прокурори в Специализираната прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра". Извънредно бе атестирана и Орхидея Андонова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, за която Колегията прие комплексна оценка „Добра“.

Колегията повиши Пламен Пантов - прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, Илияна Кирилова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, Диана Мицканова - прокурор в Специализираната прокуратура и Радост Бошнакова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във