Параграф22 Daily

§22 Новини

Атестираха и повишиха на място в по-горен ранг няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Иван Стефанов – прокурор в Софийска районна прокуратура, Едуард Кехецикян - прокурор в Районна прокуратура – Варна и Мария Георгиева - прокурор в Районна прокуратура – Плевен, като прие комплексна оценка „Много добра“ и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на решението, магистратите придобиват статут на несменяемост.

На основание чл. 234 от ЗСВ, Колегията повиши Милена Трифонова - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. Повишени на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, са Весела Иванова - Атанасова - прокурор в Районна прокуратура – Плевен, Калинка Тодорова - прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново, Блага Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Велико Търново и Калин Стоилов – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура.

Всички повишения са считани от датата на вземане на решението. Извънредно е атестиран полковник Христо Христов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, като Колегията прие комплексна оценка „Много добра".

Facebook logo
Бъдете с нас и във