Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВКС ще избира членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) свиква за 18 февруари 2021 г. Пленума на ВКС, като заседанието ще се проведе чрез видеоконферентна връзка заради извънредната епидемична обстановка. В дневния ред е включена точка за избиране на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

До изтичането на срока (08.02.2021 г.) за подаване на заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията са получени документи от следните съдии:  • Атанас Иванов – съдия в Районен съд – Благоевград (командирован в Окръжен съд – Благоевград), гражданска материя и търговска материя;
  • Николай Василев – съдия в Софийския районен съд, наказателна материя.Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Пленумът на Върховния касационен съд избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право.

На 7 октомври 2020 г. Пленумът на ВКС избра един съдия със специализация по гражданско право за член на Комисията по атестирането и конкурсите. За да бъде попълнен съставът на Комисията, е необходимо да бъдат избрани от Пленума на ВКС за нейни членове още трима действащи съдии – един със специализация по гражданско право, един със специализация по наказателно право и един със специализация по търговско право.

Facebook logo
Бъдете с нас и във