Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет временно отстрани от длъжност Стойко Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол за период от 9 месеца, считано от датата на вземане на решението. Той е обвиняем по досъдебно производство на Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет възстанови Надежда Куюмджиева – Тодорова на длъжност „следовател“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се произнесе по две дисциплинарни дела по описа на Висшия съдебен съвет, като по дисциплинарно дело № 11/2017 г., реши да не наложи дисциплинарно наказание на Чавдар Чавдаров – заместник-административен ръководител на Районна прокуратура - Кърджали, а относно дисциплинарно дело № 12/2020 г. взе решение да спре производството, до приключване на наказателното производство по досъдебно производство № 370/2020 г. по описа на СО при СГП.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Светлана Иванова – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, на длъжност „заместник-окръжен прокурор“ на Велико Търново и Мирослав Христев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив на длъжност „заместник-военно-окръжен прокурор“ на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, считано от датата на встъпване в длъжност.

За „заместник-окръжен прокурор“ на Стара Загора е назначен Митко Игнатов – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора чрез освобождаване на Емилия Вакарелска-Тодорова от тази длъжност и преназначаването й на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура. За „заместник -районен прокурор“ на Сливен е назначена Милена Велкова – прокурор от същата прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи втора щатна длъжност „заместник-окръжен прокурор“ на Кюстендил чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от същата прокуратура и назначи Ивайло Илиев натази длъжност. Чрез оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура – Кърджали и определяне на втора щатна длъжност „заместник-районен прокурор“ чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“, Петя Чотрова – прокурор в е назначена за заместник, считано от датата на встъпване в длъжност.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри с парична награда за срочно и професионално изпълнение на важни служебни задачи, както и за трайни професионални резултати, Илона Кръстенякова и Николай Иванов пооради пенсиониране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във