Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови производството по дисциплинарно дело, образувано срещу Анелия Рашева в качеството ѝ на съдия в Районен съд – Видин, след което прекрати дисциплинарното дело, поради освобождаването на Рашева от заеманата длъжност „съдия“. Решението на Съдийската колегия може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд по реда на Глава X, Раздел IV, чл. 56 от Административнопроцесуалния кодекс.

Анелия Рашева е освободена от длъжността „съдия“ с решение на Съдийската колегия на основание влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление, считано от датата на вземане на решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във