Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да спре производството по дисциплинарно дело № 6/2020 г. по описа на Висшия съдебен съвет, до приключване на наказателното производство № 177/2020 г. по описа на Специализирана прокуратура, водено срещу следовател в Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Силистра, на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от Административно процесуалния кодекс. Тъй като дисциплинарното производство и досъдебното такова, образувано и водено първоначално в Софийска градска прокуратура, а в последствие изпратено по компетентност на Специализираната прокуратура, за престъпления по чл. 325, ал. 1 от НК и по чл. 283 от НК, са с идентичен предмет и са налице престъпни обстоятелства, чието установяване е от значение за произнасянето на дисциплинарния състав, се налага неговото спиране.

Колегията реши да спре производството по дисциплинарно дело № 9/2020 г. по описа на Висшия съдебен съвет, до приключване на наказателното производство по досъдебно производство № 160/2020 г. по описа на Следствения отдел към Специализираната прокуратура, пр.пр. №772/2020 г. по описа на Специализираната прокуратура, на същото основание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във