Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи Борислава Барболова – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Своге, на заеманата преди назначаването й за административен ръководител на органа, длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на встъпване на Николай Георгиев – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград, като административен ръководител на Районната прокуратура в гр. Своге.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Любомир Георгиев – изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Разград, Албена Разсолкова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кюстендил, Иван Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Пирдоп и подполковник Петър Димов - заместник на административния ръководител - заместник-военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“. Периодично са атестирани Милена Стойчева - Генчева - прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Емил Дончев - прокурор в Районна прокуратура – Благоевград с комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Колегията, на основание чл. 234 от ЗСВ, повиши Цветелина Куманова - прокурор в Районна прокуратура - Добрич, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“, Десислава Димитрова - прокурор в Софийска районна прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, и Радослава Митева - прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил и Красимир Кирилов - прокурор в Софийска градска прокуратура, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от заеманата длъжност Мая Маслева – прокурор в Софийска районна прокуратура, Нистор Нисторов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура и Васил Драганов – прокурор в Районна прокуратура – Сливен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във