Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Кристина Панкова – съдия в Районен съд – Благоевград; на Маргаритка Шербанова – съдия в Апелативен съд – София; и на Танка Цонева – съдия в Софийския районен съд, за които е приета комплексна оценка „много добра“. И тримата магистрати придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе периодично атестиране на Елеонора Попова-Христова – съдия в Софийския районен съд и на Емил Банков – заместник-председател на Окръжен съд – Плевен, като прие за атестираните комплексна оценка „много добра“. Проведено е и извънредно атестиране на Пламен Ченджиев – изпълняващ функциите  председател на Районен съд – Русе, за който е приета комплексна оценка „много добра“. Проведено е и извънредно атестиране на Ивайло Шабански – изпълняващ функциите председател на Районен съд – Бяла Слатина, за който е приета комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия на ВСС повиши Божидар Кърпачев – съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във