Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Пламена Дичева-Атанасова – районен прокурор на Габрово, за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 26 април 2021 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Нистор Нисторов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Той бе освободен от длъжността с решение на Прокурорската колегия.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Мария Златарева - прокурор в СРП и Витан Танев - прокурор в РП – Ихтиман, като прие комплексна оценка „Много Добра“, с която магистратите придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично е атестиран Радослав Тодоров - зам.-районен прокурор на СРП с комплексна оценка „Много добра“. Извънредно е атестиран Христо Христов – изпълняващ функциите районен прокурор на Етрополе и бе приета комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Повишен на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ е Пламен Илиев - обвинител от РП - Търговище, а в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ са повишени Елена Кювлиева и Виолета Танаицова - прокурори в СРП и Емил Александров - обвинител в ОП – Монтана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във