Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Соня Петковска - прокурор в Софийска районна прокуратура на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението. Колегията атестира Яна Гунчева - прокурор в Софийска районна прокуратура за придобиване на статут на несменяемост, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра“ и така тя придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично са атестирани Георги Светославов - прокурор в Районна прокуратура – Видин, Десислава Въткова-Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура и Калин Стоилов - заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура с комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Извънредно са атестирани Светлана Шопова-Колева - прокурор в Софийска градска прокуратура, Владимир Николов - прокурор в Районна прокуратура – Плевен и подполковник Юлиан Лефтеров - прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, с комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповеди на Валентина Маджарова - изпълняващ функциите административен ръководител на Специализираната прокуратура, с които е обърнато внимание на Иван Делчев – следовател при Следствен отдел в Специализираната прокуратура, Милко Първанов, Красимир Тренчев и Стоян Деянов – прокурори в Специализираната прокуратура. Решенията ще се приложат към кадровото дело на всеки един от посочените магистрати.

Колегията, отложи за 12 май 2021 г. вземането на решение по повод предложение на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин за продължаване на дисциплинарното производство, образувано срещу Валентин Найденов – следовател в Окръжен следствения отдел в Окръжна прокуратура – Видин, и налагане на дисциплинарно наказание, поради технически проблеми с програмата за определяне чрез жребий на дисциплинарни състави и нейните председатели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във