Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение на Върховния административен съд – Петчленен състав – II колегия, с което оставя в сила решението по административно дело на тричленен състав на ВАС, шесто отделение.

С него е отхвърлено оспорване по жалба на Бисерка Памукова – тогава съдия в Софийския районен съд, против решение на Съдийската колегия на ВСС, с което е потвърдено наложеното ѝ със заповед на административния ръководител на СРС дисциплинарно наказание „забележка“ за дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт.

Решението се прилага към кадровото дело на Бисерка Памукова, която с решение на Съдийската колегия е освободена от длъжност „съдия“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във