Параграф22 Daily

§22 Новини

615 кандидати се явиха на писмения изпит за младши съдии

В сградата на Интер Експо Център – зали 5-та и 6-та, се проведе писменият изпит по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет конкурс за заемане на 39 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища. На конкурс са обявени 12 длъжности в Софийски градски съд, 4 в Окръжен съд – Варна, 3 в Окръжен съд – Пловдив, по 2 в окръжните съдилища в градовете Бургас, Пазарджик и София и по 1 в окръжните съдилища в Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Перник, Силистра, Сливен, Стара Загора, Хасково и Шумен.

На писмения изпит се явиха 615 кандидати от 843 допуснати до участие в конкурса. В присъствието на членовете на двете конкурсни комисии, на вниманието на кандидатите от двете зали, се изтеглиха един казус от гражданско-правните науки, един казус от наказателно-правните науки и един тест по Право на Европейския съюз и правата на човека. От явилите се кандидати - 227 предадоха в запечатан плик отговори по казуса от гражданско-правните науки, 385 – по казуса от наказателно-правните науки, а трима се отказаха от участие в конкурса.

Кандидатите получили оценка не по-ниска от 4,50 на казуса и не но-ниска от 4,50 на теста ще бъдат допуснати до устен изпит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във