Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата за избор на председател на Районен съд – Поморие поради оттегляне на заявлението на единствения кандидат – Нася Япаджиева – и. ф. административен ръководител на съда. Тя има един мандат като председател на Районен съд – Поморие, който е изтекъл на 9 март 2020 г.

Решението на ВСС подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Съдийската колегия отложи провеждането на насроченото събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на председател на Районен съд – Царево за 14 декември тази година.

Решението е във връзка с постъпила молба и представен болничен лист от единствения кандидат в процедурата Мария Москова – и. ф. административен ръководител на Районен съд – Царево. Нейният първи мандат на поста е изтекъл на 3 ноември 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във