Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарка на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди наложеното със заповед на и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – Враца, дисциплинарно наказание „забележка“, на Мирослав Досов – съдия в Окръжен съд – Враца. Той е санкциониран за дисциплинарни нарушения по Закона за съдебната власт.

Заповедта, ведно с решението на Съдийската колегия на ВСС, се прилагат към кадровото дело на съдията.

Решението на СК подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във