Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи изслушването на двамата кандидати за административен ръководител – председател на Районен съд – Козлодуй. Решението е взето във връзка с депозирана във ВСС молба, с приложен болничен лист, от кандидата - Адриана Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допусна до изслушване в откритата с решение на Пленума на ВСС процедура за избор на председател на ВКС, кандидата Галина Захарова – зам. - председател на ВКС и ръководител на Наказателната колегия.

Решението, ведно със съответната информация за допуснатия до изслушване кандидат, се публикуват на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 18.01.2022 г. изслушването по постъпилото възражение от Николай Николов - съдия в Софийския районен съд, срещу изготвената му комплексна оценка за атестиране за придобиване статут на несменяемост.

Колегията проведе извънредно атестиране на Таня Кандилова – съдия в Софийския районен съд, като прие комплексна оценка „много добра“. ВСС  проведе и периодично атестиране на Диана Радева – съдия в Районен съд – Велико Търново, като е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши Васил Ставрев – съдия в Районен съд – Габрово, Красимир Димитров, Асен Даскалов и Ана Илиева – съдии в Районен съд – Плевен, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, както и Димитър Кирилов – съдия в Районен съд – Плевен, Виолета Николова – съдия в Районен съд – Плевен, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във