Параграф22 Daily

§22 Новини

Решения на Съдийската колегия на ВСС по дисциплинарки

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „За“ взе решение да не наложи дисциплинарно наказание на Миглена Недева – съдия в Административен съд – София-град. Дисциплинарно дело е образувано с решение на Съдийската колегия по предложение от административния ръководител на Административен съд – София-град.

Съдийската колегия, на основание възобнови производството по дисциплинарно дело срещу Деян Вътов – съдия в Районен съд - Пловдив. Производството е спряно с решение на Колегията до приключване на производството по гражданско дело с окончателен съдебен акт.

С окончателно определение Върховният касационен съд не е допуснал касационно обжалване и е потвърдил първоинстанционното разпореждане за връщане на исковата молба, поради процесуална недопустимост на предявения иск.

Дисциплинарно дело е образувано с решение на Съдийската колегия по предложение от административния ръководител на Районен съд – Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във