Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт преназначи Мария Шишкова - освободена от заеманата длъжност „заместник-председател“ на Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от датата на вземане на решението. Колегията възложи на преназначения магистрат да довърши започнатите с нейно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Колегията освободи Емил Дечев от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, считано от датата на встъпване в длъжност „заместник-министър“ на правосъдието. По този повод е прекратена конкурсната процедура по отношение на Емил Дечев в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателно отделение

Предвид това е прекратена и откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към СК процедура за извънредно атестиране на съдия Дечев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във