Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание Закона за съдебната власт Вержиния Савчева от заеманата длъжност „заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Монтана и я преназначи в длъжност - „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Монтана, считано от датата на вземане на решението.

Решението е взето във връзка с получено във ВСС на 26 януари 2022 г. заявление от прокурор Сачева за нейното освобождаване и преназначаването й като прокурор в същия орган.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, проведе предварително атестиране на Николай Бочев – прокурор в Районна прокуратура – Бургас с комплексна оценка „Много добра“.

Колегията проведе и атестиране за придобиване статут на несменяемост на Стефан Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Добрич, като прие комплексна оценка „Много добра“ и така, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, прокурорът придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във