Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи двама заместници на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. На постовете са назначени Десислава Петрова – прокурор в Софийска градска прокуратура и Божидара Ганева-Димова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Във връзка с искане от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Прокурорската колегия определи четвърта щатна длъжност „заместник-окръжен прокурор“ на Бургас, чрез трансформиране на 1 свободна длъжност „прокурор“ от щата на органа, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия освободи Данаил Шостак от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Специализираната прокуратура и го преназначи на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен.

Поради подадена оставка, Прокурорската колегия освободи Румен Арабаджиков от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във